Naše projekty OPTP 21 -27

Projekty Centra v programovém období 2021-2027

Centrum pro regionální rozvoj České republiky realizuje tyto projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU (OPTP) realizované v programovém období 2021-2027: