Návrh Programového dokumentu Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027 (verze k 8. 11. 2019)

15. 11. 2019

Řídicí orgán IROP zveřejňuje první návrh Programového dokumentu IROP pro období 2021–2027.Tato verze Programového dokumentu se zaměřuje zejména na popis strategie programu a věcné zaměření plánovaných intervencí. Není v ní zatím ještě řešeno vnitřní rozdělení finančních alokací na jednotlivé priority programu a specifické cíle vzhledem k paralelnímu vyjednávání celkové alokace na operační programy na národní úrovni. První návrh operačního programu byl projednán na základě principu partnerství v pracovních týmech IROP zabývajících se rozpracováním jednotlivých věcných oblastí podpory v operačním programu a Přípravným výborem IROP.
K projednání s partnery zůstávají aktuálně ještě některá otevřená témata:

  • ve specifickém cíli 4.1 k podpoře dětských skupin a plošné podpoře mateřských škol,
  • ve specifickém cíli 4.2 k podpoře kojeneckých ústavů,
  • ve specifickém cíli 5.1 k podpoře veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu
  • a k vymezení aktivit ve specifickém cíli 5.2 zaměřeném na komunitně vedený místní rozvoj.

Programový dokument IROP bude dále upravován a doplňován v návaznosti na vyjednávání nové evropské legislativy a víceletého finančního rámce EU pro období 2021-2027 a výsledky jednání na národní úrovni o finančních alokacích. Důležitým termínem v přípravě operačního programu je jeho předložení vládě ČR v březnu příštího roku a následné vyjednávání návrhu programu s Evropskou komisí, po kterém se programový dokument ještě může poměrně výrazně změnit.

Návrh Programového dokumentu IROP pro období 2021–2027