Návštěva polských příhraničních regionů

25. 11. 2021

Generální ředitel Centra Ing. Zdeněk Vašák jednal během dvoudenní návštěvy se zástupci polských příhraničních regionů. Delegace zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR, polského Ministerstva fondů a regionální politiky a Centra se setkala s vrcholovými představiteli Maršálkovských úřadů.

Centrum zastřešuje fungování Společného sekretariátu (JS) programu Interreg Česká republika – Polsko, který je postaven na principu českých pracovníků Centra a polských pracovníků, kteří jsou delegováni Maršálkovskými úřady v Katowicích, Opoli a Wroclawi.

Cílem setkání bylo shrnutí implementace dobíhajícího programu Interreg Česká republika – Polsko pro období 2014-2020 a projednání pokračování spolupráce pro nové období 2021-2027, a to zejména v oblasti kontinuity delegovaní polských pracovníků pro výkon pracovní činnosti v JS a zajištění působení regionálních kontaktních míst v příhraničních regionech.

“Hlavním výstupem setkání je společná shoda na pokračující spolupráci mezi Centrem a polskými Maršálkovskými úřady,” zhodnotil kladně výstupy série jednání generální ředitel Centra.