Navýšení alokace 98. výzvy - Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby

23. 7. 2021

Řídicí orgán IROP oznamuje revizi textu výzvy č. 98 IROP „Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“. Revize se týká navýšení alokace výzvy z Evropského fondu pro regionální rozvoj o 3 526 028 626 Kč na celkovou částku 11 508 059 639 Kč. K navýšení alokace výzvy došlo po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Asociací krajů ČR. Důvodem je zajištění širšího rozsahu regionální podpory projektů předložených do výzvy č. 98 a tím i zajištění širší podpory zdravotní péče zajišťované v rámci páteřní sítě.