Navýšení alokace výzev IROP v oblasti IZS, dopravy, sociální infrastruktury, kultury a vzdělávání

7. 9. 2020

Řídicí orgán IROP dne 7. září 2020 navýšil alokaci výzev v oblasti IZS, dopravy, sociální infrastruktury, kultury a vzdělávání a zároveň vydal důležitá upozornění.

Důležitá upozornění pro žadatele

  • aby mohl být projektu vydán Právní akt (resp. Rozhodnutí o poskytnutí dotace), musí být dodána veškerá požadovaná dokumentace dle pravidel výzvy (např. stavební povolení)
  • u všech uvedených náhradních projektů, které budou osloveny v první polovině září 2020, žádáme žadatele v jejich zájmu o maximální součinnost, a co nejrychlejší podání Žádosti o změnu dle pokynů v oslovovacím dopise s nabídnutím finančních prostředků (změna harmonogramu, popř. rozsahu projektu apod.) tak, aby následná analýza rizik na Centru pro regionální rozvoj mohla proběhnout co nejdříve a projektu mohl být vydán co nejdříve Právní akt
  • vydávání právních aktů (Rozhodnutí o poskytnutí dotace) bude probíhat po dokončení všech administrativních kroků ze strany Centra pro regionální rozvoj a ŘO IROP a doložení veškeré požadované dokumentace dle pravidel výzvy (např. stavební povolení)

Více informací naleznete na stránkách MMR IROP zde.