Navýšení alokace výzvy č. 78 "Energetické úspory v bytových domech III"

10. 6. 2020

Řídicí orgán IROP  pro velký zájem ze strany žadatelů navýšil alokaci 78. výzvy o 1 mld. Kč na 4,5 mld. Kč. V praxi to znamená, že všechny doposud podané žádosti o podporu budou při splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpořeny a ještě zbývá volná alokace na další zájemce. Datum a čas ukončení příjmu žádostí se nemění (29. 11. 2020, 14:00).
Více informací naleznete na tomto odkazu: výzva č. 78 „Energetické úspory v bytových domech III“

„Díky velkému zájmu žadatelů se nám podařilo navýšit výzvu na zateplování. Bude tak moci být zatepleno až o 10 tisíc domácností více, než při původní částce. Chceme tak zároveň podpořit oživení české ekonomiky po končící COVID krizi, kdy právě stavební projekty v segmentu bytových domů mohou významně pomoci malým regionálním stavebním společnostem. Nezanedbatelný je i dopad na životní prostředí, kdy dojde k dalším úsporám energie a navíc bude produkováno i méně škodlivin do ovzduší,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
 
Investice do renovace budov díky sníženým provozním nákladům uvolní peníze domácnostem, a to především těm nejslabším. Zároveň mají pozitivní dopad na ekonomiku díky zajištění práce pro živnostníky a malé a střední firmy v oblasti stavebnictví a vzhledem k širokému dodavatelskému řetězci i do ostatních odvětví ekonomiky. Energeticky úsporná renovace má typicky roční výnos z investice 4 až 6 % a je tedy pro domácnosti a instituce zajímavá, firmy pak mohou u sebe najít i rychleji návratná opatření. Také jsou to investice, které zhodnocují nemovitosti a zlepšují komfort jejich užívání. IROP bude sledovat stav zájmu o navýšenou 78. výzvu, a pokud bude zájem o dotace i nadále, bude zváženo další navýšení výzvy.
 
Celkové finanční prostředky určené na zateplování bytových domů v IROP činí cca 9,4 mld. Kč, přičemž schváleny již byly projekty za 4,2 mld. Kč. Doplňkovým titulem je tzv. finanční nástroj program Zateplování, který administruje Státní fond podpory investic. V programu Zateplování jsou připraveny až 2 mld. Kč na bezúročné úvěry na energeticky úsporná opatření u bytových domů. Více informací o bezúročném úvěru naleznete zde .

V posledních třech měsících došlo k výraznému nárůstu počtu předkládaných projektů a celkem bylo za toto období předloženo 550 žádostí o podporu. V návaznosti na zvýšený počet předkládaných žádostí o podporu Centrum pro regionální rozvoj České republiky vyčlenilo maximum možných kapacit na hodnocení této průběžné výzvy. Díky zvýšenému počtu předložených žádostí o podporu může v některých případech dojít k prodloužení očekávané doby hodnocení projektů.