Nová ITI výzva IROP zkvalitní veřejnou hromadnou dopravu

19. 12. 2022
Zavedení telematiky ve společnosti ČSAD Havířov a.s.
Zavedení telematiky ve společnosti ČSAD Havířov a. s.

67. ITI výzva IROP, o který se stará Centrum pro regionální rozvoj, se zaměří na podporu telematiky, tedy na rozvoj inteligentních dopravních systémů. Veřejná hromadná doprava v regionech bude díky tomu modernější, kvalitnější a atraktivnější.

Výzva podporuje:

  • zavedení nebo modernizaci monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu
  • informační systémy pro cestující
  • odbavovací a platební systémy ve veřejné dopravě

Předmětem dotace mohou být rovněž inovativní projekty zavádějící do veřejné dopravy systémy pro autonomní mobilitu nebo systémy pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě.

67. výzva IROP je určena pro předkládání integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí (Pražská, Brněnská a Ostravská) a aglomerací (Českobudějovická, Hradecko-pardubická, Jihlavská, Karlovarská, Liberecko-jablonecká, Mladoboleslavská, Olomoucká, Plzeňská, Ústecko-chomutovská a Zlínská).

Tyto projekty musí být v souladu s příslušnou integrovanou územní strategií ITI a vést k naplňování jejich cílů.  Z tohoto důvodu je nutné projekty nejprve projednat na úrovni nositele ITI a získat vyjádření řídicího výboru o souladu s integrovanou územní strategií, které je povinnou přílohou žádosti o podporu. Současně musí být Řídicím orgánem IROP schválen programový rámec IROP příslušné metropolitní oblasti/aglomerace.

Pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno pro méně rozvinuté regiony více než 430 mil. Kč a pro přechodové regiony necelých 325 mil. Kč.

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 19. prosince 2022 do 31. prosince 2027.

Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. června 2029.

Konzultační servis IROP

Máte dotaz k výzvám či projektové žádosti? Obraťte se na odborníky z Centra přes Konzultační servis IROP.

Inspirujte se úspěšnými projekty

A jaké projekty se díky penězům z IROP realizovaly v této oblasti v minulém programovém období? Hned dva povedené můžeme nalézt v Moravskoslezském kraji. Opavu nově zdobí 20 inteligentních zastávek a díky IROP si pořídila řídící a ovládací systém pro celé město. V nedalekém Havířově pak došlo k zavedení telematiky ve společnosti ČSAD Havířov a. s., která zároveň modernizovala odbavovací a platební systémy ve svých autobusech. Veřejná doprava v kraji se tak zásadním způsobem zatraktivnila pro všechny cestující.

Další příklady najdete na našem webu Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak evropské peníze pomáhají lidem v regionech.