Nové výzvy v IROP pomohou záchranné službě posílit akceschopnost

31. 8. 2022

Zdravotnické záchranné služby (ZZS) mohou od konce srpna 2022 žádat o peníze na nákup sanitních vozidel a zdravotnických přístrojů, vzdělávání svých pracovníků nebo na modernizaci zdravotnických prostor a systémů.

Nové výcvikové a vzdělávací zázemí pro záchranáře ve Zlínském kraji
Foto: Nové výcvikové a vzdělávací zázemí pro záchranáře ve Zlínském kraji

Zdravotnické záchranné služby jsou vedle Policie ČR a Hasičského záchranného sboru nedílnou součástí Integrovaného záchranného systému a na jeho podporu bylo v rámci IROP vyčleněno celkem 9,3 mld. korun. Evropské peníze mohou ZZS využít na nové vybavení, výstavbu a modernizaci nejen základen, ale i vzdělávacích a výcvikových středisek, rozvoj řídicích operačních středisek, systému varování a na zvýšení ochrany vůči kybernetickým útokům.

Nově vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) č. 12 a 13 pomohou ZZS posílit akceschopnost, a tím chránit obyvatele v regionech během mimořádných událostí, krizí a přírodních katastrof.

Pro koho jsou výzvy určeny?

Výzva č. 12 podpoří ZZS z méně rozvinutých regionů. Ty budou moci čerpat peníze z celkové dotace 933 mil. korun. Výzva č. 13 se týká ZZS, které spadají do přechodových regionů a na které čeká přes 932 mil. korun.

O dotaci mohou žádat jak zdravotnické záchranné služby krajů, tak samotné kraje jako jejich zřizovatelé. Na podání žádostí máte čas do 30. 6. 2025.

Na co si dát pozor?

Dotaci mohou získat pouze projekty, které budou v souladu s Regionálních akčním plánem daného kraje. O dalších nových podmínkách, které by žadatelům neměly uniknout, se zmiňuje vedoucí oddělení realizace projektů OSS Anna Kreutziger: „Žadatele bychom rádi upozornili, že u projektů bude nově kladen důraz na snižování energetické náročnosti budov a emisí skleníkových plynů. Proto jim doporučujeme, aby si pozorně prostudovali Specifická pravidla výzvy a v případě dotazů se na nás neváhali obrátit prostřednictvím Konzultačního servisu.“

Inspirujte se úspěšnými projekty

A jak projekty financované z peněz IROP mohou vypadat? V minulém programovém období se například uskutečnilo rozšíření výcvikového a vzdělávacího zázemí pro záchranáře ve Zlínském kraji, kde chyběly vhodné prostory pro vzdělávání a výcvik zdravotníků. Kraj zažádal o dotaci z IROP, a získal tak 18,5 mil. korun na rozšíření střediska. Nyní zde probíhá kvalitnější příprava zdravotníků celého regionu, což přispívá k vyšší bezpečnosti obyvatel Zlínska.

Zcela nové výcvikové středisko bylo otevřeno také v Jihomoravském kraji. Na další příklady se můžete podívat na našem webu Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak evropské peníze podporují naše regiony.