O nás

Zlepšujeme život v regionech

Hrad-Helfstyn_3

Jsme státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Podporujeme rozvoj regionů realizovaný za pomoci fondů Evropské unie.

Naším posláním je pomáhat s bezproblémovým průběhem realizace projektů, které zlepšují život v našich krajích.

Naší vizí je být vaším stabilním, respektovaným a nejvýznamnějším partnerem v regionu.

Jsme
otevření

novým informacím, přístupům, moderním trendům a zajímá nás názor ostatních

Jsme
poctiví

jednáme férově, čestně, nikomu nestraníme a chráníme veřejný zájem

Jsme
odpovědní

chováme se zodpovědně, důsledně a dbáme na kvalitu práce

Jsme
důvěryhodní

je na nás spolehnutí, jednáme předvídatelně a držíme slovo

Jsme Centrum.

Co máme na starost?

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program (IROP) spravujeme v Centru již od roku 2007. Jedná se o jeden z operačních programů, přes které se v Česku rozdělují peníze z evropských fondů. Jen za programové období 2014–2020 jsme podpořili přes 15 tisíc žádostí o podporu, která v říjnu 2022 přesáhla hranici 100 miliard korun. V novém období 2021–2027 je připraveno zhruba 118 miliard korun, které přispějí ke zlepšování životních podmínek ve všech regionech Česka.

Evropská územní spolupráce

Programy přeshraniční spolupráce má Centrum na starosti již od roku 2004. U všech zastává roli tzv. kontrolora první úrovně (FLC – first level control) a velkým dílem se tak podílí na férovém čerpání evropských dotací. Jen od začátku programového období 2014–2020 provedli odborníci Centra z odboru Evropské územní spolupráce (EÚS) kontrolu více než 5 tisíc veřejných zakázek. V nadcházejícím období 2021–2027 získají pohraniční regiony na svůj rozvoj téměř 15 miliard korun.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) je mezinárodní poradenská síť, kterou tvoří přes 3 000 expertů z více než 60 zemí světa. Síť EEN byla zřízena v roce 2008 Evropskou komisí za účelem podpory a zvýšení konkurenceschopnosti evropských, zejména inovativních malých a středních firem. Právě podpora a poradenství poskytované těmto podnikům je hlavním posláním EEN. Síť je v Česku tvořena 6 partnery, mezi něž patří i Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Jejich koordinaci zajišťuje Technologické centrum AV ČR.

Politika kvality.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky je jedním z necelé desítky služebních úřadů, který má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality dle normy ISO 9001, a to již od roku 2003.

Mezi certifikované činnosti Centra v současné době patří:

  • implementace programů a iniciativ EU včetně zajištění odborného konzultačního servisu
  • podpora digitalizace procesů a funkčních ICT řešení Centra
  • poskytování poradenských služeb prostřednictvím poradenské sítě Enterprise Europe Network