Seminář: Podporujme zdraví na pracovišti komplexně

12. 10. 2022

Onemocnění bederní páteře jako nemoc z povolání

Věděli jste, že k bolesti kostí a svalů přispívá také duševní nepohoda? Jak zvládat přílišnou pracovní zátěž, časový tlak, úzkost či depresi, a zbavit se tak i fyzických obtíží, vám poradí odborníci na on-line semináři dne 3. 11. 2022 od 9 hodin, který pro vás připravilo EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky a Svaz průmyslu a dopravy pod patronací Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU OSHA) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

V souvislosti s covidem, prací z domova a nedostatečným pohybem v uplynulých téměř třech letech se mohly u pracovníků vašich firem objevit jak muskuloskeletální, tak i psychosociální poruchy. V článku posledního čísla pravidelného bulletinu EU OSHA „OSHmail Newsletter“ je zdůrazněn vzájemný vliv psychosociálních faktorů a muskuloskeletálních poruch:

„Zatímco muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou zvládnutelné, fyzické i psychosociální faktory mohou ovlivnit fyzickou a duševní pohodu pracovníků. Psychosociální faktory, jako je nadměrná pracovní zátěž, časový tlak, nedostatek kontroly nad úkoly a nízká sociální podpora, mohou významně přispět k riziku rozvoje nebo zhoršení MSD. Na druhé straně může MSD vést ke stresu, úzkosti nebo depresi. Je proto nezbytné, aby byly tyto rizikové faktory posuzovány společně, aby byl zajištěn holistický přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti.“

Jak se s psychickými a fyzickými problémy vypořádat se dozvíte právě na tomto semináři od odborníků, jako je MUDr. V. Lipšová, Mgr. J. Močigemba či JUDr. M. Mikyska. Tématem bude také onemocnění bederní páteře, které se v ČR nově stalo nemocí z povolání.

Na seminář se můžete registrovat prostřednictvím formuláře:

nebo zasláním e-mailu na adresu: barbora.mudrunkova@crr.cz. Podrobné informace týkající se připojení k tomuto on-line semináři vám budou doručeny na e-mail přibližně hodinu před zahájením semináře. Pokud byste seminář nestihli v přímém přenosu, můžete si jej na YouTube pustit zpětně.

Těšíme se na vás!

Marie Pavlů, Ambasadorka EU OSHA v síti Enterprise Europe Network (EEN)

Dokumenty ke stažení