Poradenství EEN pomohlo české firmě při instalaci nádrží v zemích EU

11. 1. 2021

Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky (EEN při Centru) se vedle dalších činností zaměřuje i na poskytování specializovaného poradenství v oblasti přeshraničního poskytování služeb a vysílání pracovníků v rámci EU. Paní Jitka Ryšavá z EEN při Centru se této problematice dlouhodobě věnuje, na toto téma přednáší, píše články a odborné brožury (pravidelně aktualizovaná publikace „Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky“ či shrnutí případových studií na toto téma „Víte, co dělat … případové studie k vysílání pracovníků“ nebo stručný přehled „Změny ve vysílání pracovníků po 30. 7. 2020“).

Vysílání pracovníků je komplexní záležitost, kdy je třeba vzít do úvahy řadu skutečností. Jedná se především o dodržení vyjmenovaných pracovně-právních podmínek dle pravidel země vyslání, pokud jsou pro vyslané zaměstnance výhodnější. Dále je nutné postupovat dle pravidel pro daně z příjmu vysílající firmy a vyslaných zaměstnanců a pro DPH a pro povinné sociální a zdravotní pojištění. Ve všech zemích existuje povinnost ohlásit vyslané zaměstnance, přičemž procedury a podmínky se liší země od země, a také povinnost ohlásit kvalifikaci v případě profese regulované v zemi vyslání. V neposlední řadě musejí být zaměstnanci vybaveni řadou dokumentů často s překlady do příslušných jazyků.

V případě, že zaměstnavatelé nepostupují v souladu s příslušnými pravidly, hrozí jim ze strany úřadů země vyslání vysoké pokuty. Aby se jim vyhnuli, potřebují cílené komplexní poradenství v této oblasti, a proto se obracejí na EEN při Centru.

Jako příklad úspěšného poradenství může sloužit případ firmy KOHIMEX, spol. s r. o. Jedná se o firmu, která působí na českém trhu od roku 2000. Firma se věnuje projekci, výrobě a realizaci nádrží, sil a zásobníků pro skladování různých medií. Tyto nádrže jsou instalovány na místě i v jiných zemích EU, na instalace firma vysílá své zaměstnance, a proto musí dodržovat všechny výše zmíněné podmínky a pravidla.

Konkrétně se jednalo se o dodávky do Belgie, Finska a Švédska. V těchto zemích firma instalovala protipožární nádrže, nádrže na ovesný odpad, nádrže na odpadní vodu a bioplyn anebo nádrže na znečistěnou vodu. Instalace obvykle trvaly jeden až dva týdny, a provádělo je tři až pět vyslaných zaměstnanců.

Ing. Jiří Konečný, prokurista firmy KOHIMEX, zhodnotil služby EEN při Centru takto: „Velice si vážíme služeb Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky. Jelikož naše projekty realizujeme také v zahraničí, musíme stále častěji řešit notifikaci a odlišnosti pro vysílání pracovníků v dané zemi. Bohužel v současné době neexistuje jednotná notifikační webová stránka (pro státy EU).

Informace také čerpáme z příručky Jak správně přeshraničně poskytovat služby a vysílat pracovníky. Příručka je přehledná a pravidelně aktualizována. V minulosti jsme navštívili užitečné semináře Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb (novinky a praktické příklady). Případné ad hoc dotazy řešíme emailem, nebo telefonicky, vždy jsme se setkali s ochotou a rychlou odezvou.“