Access2Markets - vaše brána k informacím o obchodu

26. 11. 2020

Evropská komise spustila 13. října nový obchodní portál #Access2Markets. Ve všech 24 úředních jazycích EU včetně češtiny poskytuje podnikatelům informace o clech a daních, pravidlech původu (ROSA), požadavcích na výrobky, celních postupech, obchodních překážkách, obchodních dohodách, které EU uzavřela, příklady dobré praxe a různé statistiky. Na portálu se dozví také novinky a trendy ze světových trhů.

Nový portál Access2Markets obsahuje také vysvětlení, návody a odpovědi na často kladené otázky. To vše pomůže zkušeným i začínajícím obchodníkům analyzovat přínosy obchodu s jednotlivými obchodními partnery EU. Portál nabízí přehled legislativy EU o produktech a službách i kontaktní údaje celních a jiných úřadů ve členských státech a partnerských zemích EU. Firmy dále pomocí portálu mohou kontaktovat Komisi a oznámit obchodní překážky, jimž čelí.

ROSA, sebehodnoticí nástroj na platformě Access2Markets, pomůže obchodníkům s pravidly původu, která definují „hospodářskou národnost“ produktu. Tato pravidla jsou definována pro každou obchodní dohodu zvlášť, aby se citlivým sektorům dostalo ochrany. Firmy se pak v souladu s dohodou mohou ucházet o snížení či eliminaci cel. Na portálu se lze informovat i o tom, jak obchodní dohody upravují obchod se službami, podmínky pro investice či účast na veřejných zakázkách na zahraničních trzích.

Každý mezinárodně obchodovaný produkt má kód, který určuje, jaká dovozní cla a vnitrostátní či místní daně je nutné uhradit. Na portálu Access2Markets zjistí firmy nejen tento kód, ale také cla, která se v každé jurisdikci platí. Nástroj My Trade Assistant umožňuje vyhledávání informací o clech, daních, pravidlech a požadavcích dle jednotlivých produktů pro každý trh zvlášť.

Portál je optimalizován pro chytré telefony a tablety. Má i řadu dalších uživatelsky přívětivých funkcí, díky nimž mohou podnikatelé získat z obchodních dohod EU maximum výhod. Vše je samozřejmě zcela zdarma.

Věříme, že Access2Markets pomůže vašemu podnikání.