Posun data zahájení příjmu žádostí o podporu v 99. a 100. výzvě IROP, REACT-EU – oblast zdravotnictví

1. 7. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj po vzájemném jednání a dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Asociací krajů ČR, oznamuje revizi textu výzvy č. 99 a 100. V případě výzvy č. 99 Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty dochází k posunu zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 29. 7. 2021, 10.00 hodin.

V rámci revize výzvy č. 100 Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb dochází k posunu zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 29. 7. 2021, 14.00 hodin.

Dokumenty ke stažení:

Text výzvy č. 99 – 28. 6. 2021
Text výzvy č. 100 – 28. 6. 2021