Posun data zahájení příjmu žádostí o podporu v 99. výzvě IROP „Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty“

28. 5. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj po vzájemné dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Asociací krajů ČR oznámilo revizi výzvy č. 99 IROP. Dochází k posunu zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 15. června 2021, 10.00 hodin. Důvodem je dohoda nad případnou úpravou parametrů výzvy. 

Revize výzvy č. 99