MMR: Posun data zahájení příjmu žádostí o podporu ve 100. výzvě IROP „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb“

21. 5. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj po vzájemném jednání a dohodě s Ministerstvem zdravotnictví a Asociací krajů ČR, oznámilo revizi výzvy č. 100 IROP.

Revizí dochází k posunu zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+ na 15. června 2021, 14 hodin. Důvodem je dohoda nad případnou úpravou parametrů výzvy. Více informací viz revize výzvy č. 100.

Tisková konference ministryně Kláry Dostálové ke vzájemnému jednání je ke zhlédnutí na uvedeném odkazu.