Přečtěte si nejnovější newsletter Centra

1. 11. 2019

Ačkoli okolní teploty klesají, rozhodli jsme se v novém čísle newsletteru Centra vrátit o několik měsíců zpátky a ohlédnout se za naší spoluprací s pořadem Výleťák. Společně jsme vytvořili několik dílů, které vám představí projekty podpořené z Evropských fondů – ať už se jedná o pohádkový hrad Pernštejn, nebo krásný dřevěný kostelík v Broumově. Více na str. 4–6.

Ohlížíme se i za aktivitou našich zaměstnanců, která nám udělala velkou radost: letos jsme se
poprvé jako tým zúčastnili charitativního běhu Teribear (str. 14). Díky více než 1 400 naběhaným
kilometrům poputuje na charitu krásných 43 tisíc korun! Doufáme, že si rádi přečtete i články, které jsou zaměřeny odborně.

Newsletter Centra pro regionální rozvoj č. 24 čtěte zde: