Příjem žádostí do 89. výzvy „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony“ byl ukončen

2. 10. 2019

Dne 2. října 2019 skončil příjem žádostí o podporu do výzvy č. 89 IROP „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony“. Do výzvy bylo předloženo celkem 38 projektů za 4,6 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), což znamená převis o 360 % nad alokací výzvy, která činí 1 mld. Kč z EFRR.

Předložené projekty nyní vstoupí do procesu hodnocení, který kromě kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí zahrnuje také věcné hodnocení, na základě něhož budou projekty následně seřazeny podle počtu obdržených bodů, případně času podání žádosti o podporu.

Vysoká aktivita žadatelů je v oblasti podpory obnovy a rozšíření vozového parku veřejné dopravy charakteristická pro celé programové období. Z IROP bylo dosud podpořeno 68 projektů na pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu za 5,9 mld. Kč z EFRR. Celkem se jedná o nákupy 699 vozidel, z toho 417 CNG autobusů, 89 elektrobusů, 152 trolejbusů a 41 tramvají, zajišťujících dopravní obslužnost měst a regionů České republiky.

Výzva č. 89 IROP Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro uhelné regiony