Proběhla on-line výroční konference IROP

3. 12. 2021

Výroční konference IROP je ustálená platforma, která slouží ke sdílení dosažených výsledků Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) a také dobré praxe zástupců zrealizovaných projektů.

Letošní ročník se od předchozích lišil, jak formátem, tak tematickým zaměřením. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci byl zvolen formát on-line konference, která se uskutečnila 30. listopadu 2021. Letošní konference nebyla zaměřena na jednu specifickou oblast podpory IROP, jak tomu bylo v předchozích letech, tentokrát bylo představeno nové programové období a současný vývoj v IROP 2021-2027.
Výroční konference tak navázala na Roadshow IROP, která proběhla v krajských městech a přinesla aktuální informace o možnostech podpory z IROP v dalších letech.
Konferenci zahájil ředitel řídícího orgánu IROP Rostislav Mazal, poté si mohli účastníci vybrat jednu z paralelních diskuzních skupin, které byly zaměřeny na jednotlivé oblasti IROP 2021-2027. Zájemci se tak dozvěděli novinky ve své oblasti zájmu a mohli s garanty specifických cílů zkonzultovat konkrétní otázky či záměry.
Výroční on-line konference se zúčastnilo více než 400 účastníků.

Prezentace z výroční konference IROP 2021-2027