Programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce 2021 - 2027

previous arrow
next arrow
Slider

Programy přeshraniční a nadnárodní spolupráce 2021 – 2027 navazují na programy realizované v období 2014 – 2020 přičemž Centrum pro regionální rozvoj České republiky i v tomto novém období plní funkci kontrolora. U všech realizovaných programů a v nich realizovaných projektech tvoří základní stavební kámen přeshraniční prvek.

Připravujeme další podrobnosti

Programy přeshraniční spolupráce

  1. INTERREG Česko – Polsko 2021-2027, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
  2. Program přeshraniční spolupráce Interreg Slovensko – Česko 2021 – 2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
  3. INTERREG VI-A Rakousko – Česko, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
  4. INTERREG Bavorsko – Česko (2021-2027), koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
  5. Program spolupráce Sasko – Česko 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 

  1. Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe 2021-2027, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
  2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
  3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 
  4. Program meziregionální spolupráce ESPON, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;
  5. Program meziregionální spolupráce INTERACT, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;