Rakousko-český Interreg vyhlásí první výzvy v lednu 2023

20. 12. 2022

Program Interreg Rakousko – Česko 2021–2027 vstupuje do nové etapy svého působení. V nadcházejícím období zajistí příhraničním regionům podporu ve výši téměř 87 milionů eur.

Ambiciózní plány na nové období, desítky atraktivních projektů, a především komplexní rozvoj pohraničí. To byla hlavní témata slavnostního zahájení rakousko-české spolupráce, které se konalo 12. prosince v rakouském městě Retz. Na samotném úvodu setkání přivítal zemský radní pro evropské záležitosti Martin Eichtinger a náměstek ministra pro místní rozvoj Jan Fluxa přes 250 účastníků.

Zástupci programu následně představili plány pro nové období, které dále podpoří rozkvět rakousko-českého pohraničí prostřednictvím spousty zajímavých projektů v oblasti životního prostředí, výzkumu, vzdělávání, kultury či cestovního ruchu. Představitelé programu mají díky bohatým zkušenostem jistě na čem stavět i vzhledem k úspěšné realizaci v minulém období. To potvrzují i slova zástupce Evropské komise Robert Spisiak, který vyzdvihl pozitivní přínos programů na rozvoj regionu.

Prezentace přinesla i velice užitečné informace pro potenciální žadatele. Zástupci programu kladli velký důraz na udržitelnost a přeshraniční efekt projektů, který je zcela klíčovým kritériem při hodnocení záměrů. Účastníci měli také možnost se seznámit s novým monitorovacím systémem Jems, který žadatelům o podporu značně zjednoduší vykazování nákladů.

Centrum pro regionální rozvoj České republiky již od roku 2004 zastává u programů Interreg roli tzv. kontrolora první úrovně (FLC), což platí i pro právě spuštěné období. U polského a právě rakouského programu navíc zajišťuje i fungování společných sekretariátů. Vyhlášení prvních výzev na rakousko-českém pomezí můžete očekávat 31. ledna 2023. Monitorovací výbor pak zástupci programu plánují na 19.–20. září 2023. Sledujte náš web a stránky programu, ať vám nic neunikne.