Revize pro integrované projekty IROP - změna termínu ukončení příjmu žádostí

16. 12. 2021

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 16. prosince 2021 byly vydány revize výzev pro předkládání integrovaných projektů IROP – ITI a IPRÚ.

Jedná se o následující výzvy:

Integrované projekty ITI

Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty ITIVýzva č. 50 Udržitelná doprava – integrované projekty ITI
Výzva č. 60 Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI

Integrované projekty IPRÚ

Výzva č. 51 Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ
Výzva č. 67 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty IPRÚ

V textu výzvy dochází k úpravě termínu (datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+) z důvodu zajištění souladu s posledními integrovanými výzvami v návaznosti na včasné dokončení realizace projektů a integrovaných strategií ITI/IPRÚ.