Revize výzev pro integrované projekty IROP - posun ukončení příjmu žádostí

2. 12. 2021

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 1. prosince 2021 byly vydány revize výzev pro předkládání integrovaných projektů IROP – ITI, IPRÚ, CLLD.

Jedná se o následující výzvy:

Integrované projekty ITI

42. výzva – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI
58. výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty ITI
63. výzva – Sociální podnikání – integrované projekty ITI
66. výzva – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI
83. výzva – Sociální bydlení – integrované projekty ITI

Integrované projekty IPRÚ

40. výzva – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty IPRÚ
41. výzva – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví – integrované projekty IPRÚ
59. výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání – integrované projekty IPRÚ
61. výzva – Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ
64. výzva – Sociální podnikání – integrované projekty IPRÚ
84. výzva – Sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ

Integrované projekty CLLD

45. výzva – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje – integrované projekty CLLD
53. výzva – Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD
55. výzva – Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD
62. výzva – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD
65. výzva – Sociální podnikání – integrované projekty CLLD
68. výzva – Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – integrované projekty CLLD
69. výzva – Integrovaný záchranný systém – integrované projekty CLLD
71. výzva – Deinstitucionalizace psychiatrické péče – integrované projekty CLLD
85. výzva – Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD

V textu výzvy dochází k úpravě termínu (datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+) z důvodu zajištění souladu s posledními integrovanými výzvami v návaznosti na včasné dokončení realizace projektů a integrovaných strategií ITI/IPRÚ/CLLD.