Revize výzev z oblasti Sociální infrastruktury, Sociálního podnikání a Sociálního bydlení pro předkládání integrovaných projektů IROP - prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu

25. 11. 2019

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 25. listopadu 2019 byly vydány revize výzev z oblasti Sociální infrastruktury, Sociálního podnikání a Sociálního bydlení pro předkládání integrovaných projektů IROP.V textu výzvy dochází k posunutí termínu ukončení příjmu žádostí o podporu z důvodu aktualizace finančních plánů integrovaných strategií nositelů IN. Více informací naleznete na níže uvedených odkazech.

Výzva č. 60 Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI
Výzva č. 61 Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ
Výzva č. 62 Sociální infrastruktura – integrované projekty CLLD
Výzva č. 63 Sociální podnikání – integrované projekty ITI
Výzva č. 64 Sociální podnikání – integrované projekty IPRÚ
Výzva č. 65 Sociální podnikání – integrované projekty CLLD
Výzva č. 83 Sociální bydlení – integrované projekty ITI
Výzva č. 84 Sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ
Výzva č. 85 Sociální bydlení – integrované projekty CLLD