Revize výzvy č. 6 IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ - prodloužení časové způsobilosti výdajů

14. 9. 2020

Řídicí orgán IROP aktualizoval 6. výzvu IROP „Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS“ a Specifická pravidla pro výzvu č. 6 ze specifického cíle 4.2 „Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností místních akčních skupin“.

Důvodem aktualizace výzvy je prodloužení časové způsobilosti výdajů souvisejících s aktivitou Příprava strategie CLLD pro programové období 2021 – 2027. Podrobnosti jsou uvedeny ve Specifických pravidlech.


 Více informací naleznete na níže uvedeném odkazu:

Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS