Revize výzvy č. 78 Energetické úspory v bytových domech III

10. 7. 2020

9. 7. 2020 Řídicí orgán IROP informuje, že pro velký zájem ze strany žadatelů byla navýšena alokace 78. výzvy IROP Energetické úspory v bytových domech III o 1 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na 5,5 mld. Kč.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí se nemění (29. 11. 2020, 14:00).
Jedná se o poslední navýšení finančních prostředků v oblasti energetických úspor formou dotace z IROP. Projekty týkající se energetických úspor bytových domů poté bude možno financovat pouze prostřednictvím finančního nástroje program Zateplování spravovaného Státním fondem podpory investic. 

Výzva č. 78 Energetické úspory v bytových domech III