Revize výzvy č. 84 Sociální bydlení - Integrované projekty IPRÚ

24. 8. 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP aktualizovalo 84. výzvu IROP „Sociální bydlení – Integrované projekty IPRÚ“.Důvodem aktualizace výzvy je navýšení alokace výzvy na základě změny požadavků nositelů IPRÚ.

Aktualizovanou výzvu naleznete zde.

Revize výzvy č. 84 Sociální bydlení