Jaká jsou rizika při práci z domova

1. 12. 2020

Home office a jeho legislativní a psychosociální aspekty v souvislosti s covid-19 – to bylo téma semináře, který online proběhl 26.11. Pořádala ho Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU – OSHA) ve spolupráci s Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj ČR a Svazem průmyslu a dopravy České republiky (SPČR).

Již v říjnu 2020 spustila EU – OSHA novou kampaň na téma „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“ a právě tato kampaň má ve svém více než dvouletém plánu COVID, jeho důsledky a také související téma – rizika při práci na dálku a z domova.

Seminář, pořádaný ve spolupráci EEN a SPČR, byl speciálně věnovaný vlivu práce z domova na psychosociální zdraví pracovníků, a také na jejich fyzické zdraví, zejména muskuloskeletální problémy. Ukázal na nejrůznější rizika a úskalí, která se mohou při práci z domova objevit. Druhým významným tématem semináře – ne-li tím hlavním – byly i legislativní podmínky a omezení, a srovnání s dobou před COVIDEM.

V současné době velice atraktivní téma přilákalo do on-line prostoru nebývale vysoký počet účastníků, kteří vyjadřovali svou spokojenost s vybraným tématem již v průběhu akce. Víme, že mnoho dalších podniků a podnikatelů se však nemohlo webináře zúčastnit v daném čase.

Proto všichni, kdo mají o problematiku rizik při práci z domova zájem, a nemohli se semináře zúčastnit, si mohou sestříhaný záznam pustit zde.

Zároveň si zájemci mohou stáhnout i prezentace jednotlivých přednášejících:

Děkujeme za účast a rádi vás přivítáme brzy i fyzicky na našich pracovištích. Doufáme, že se v rámci kampaně EU-OSHA znovu budeme potkávat nejen na on-line seminářích, kde nám chybí bezprostřední reakce a podněty. Ty nám ovšem samozřejmě můžete posílat i emailem!

Více informací podá PhDr. Marie Pavlů, CSc., tel.: 225 855 316, e-mail: marie.pavlu@crr.cz ,