S novou kampaní EU-OSHA si posvítíme společně na fyzickou zátěž na pracovištích

31. 3. 2020

Někteří z klientů Enterprise Europe Network (EEN) v České republice se již v minulosti s kampaněmi Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) seznámili a někteří se i do nich zapojili – například do té právě končící, zaměřené na správné používání nebezpečných látek. O všech předchozích kampaních si můžete přečíst na stránkách EU-OSHA https://osha.europa.eu/cs/previous-healthy-workplaces-campaigns.

Na koho jsou kampaně EU-OSHA zaměřeny? Jejich cílovou skupinou jsou zejména manažeři podniků (a u těch nejmenších i vlastníci) včetně manažerů BOZP, osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, koordinátoři BOZP na staveništi, technici BOZP, ale i samotní zaměstnanci.

Kampaň, která se tentokrát zaměří na muskuloskeletální poruchy související s prací, bude delší než předcházející, EU-OSHA  ji naplánovala na léta 2020 – 2022. Jejím mottem je „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“. Téma bylo předmětem kampaně již jednou v minulosti, ale nyní se vrací, neboť muskuloskeletální poruchy jsou stále jedním z nejčastějších typů zdravotních problémů všech pracovníků. Rizika související s pracovními polohami, vykonáváním opakovaných pohybů, únavnými či bolestivými pozicemi, nošením nebo přemísťováním těžkých břemen – všechny tyto velice časté rizikové faktory na pracovišti mohou vést k muskuloskeletálním poruchám. Vzhledem k rozšířenosti muskuloskeletálních poruch souvisejících s prací je zřejmé, že je třeba učinit více ke zvýšení informovanosti o jejich možné prevenci.

Kampaň, která měla být zahájena v sídle agentury v Bilbau na jaře letošního roku, se vzhledem k současné nepříznivé zdravotní situaci ve světě posunula a bude zahájena až na podzim. Podrobně se bude zabývat příčinami tohoto přetrvávajícího problému. Klade si za cíl šířit a poskytnout zájemcům vysoce kvalitní informace o dané problematice, podporovat integrovaný přístup k jejímu řešení a nabídne praktické nástroje a řešení, které mohou pomoci na pracovištích problémy a rizika zmírnit či odbourat.

Víte, jak je na tom vaše pracoviště s fyzickou zátěží pracovníků a co by ji mohlo zmenšit nebo odstranit? Síť Enterprise Europe Network (EEN) v ČR je opět jedním z partnerů kampaně, kteří mají napomoci vyškolit zejména malé a střední firmy tak, aby i ony byly schopny přijmout opatření k odstranění nadměrné fyzické zátěže svých pracovníků. Již nyní je naplánována v ČR k této kampani řada akcí (více se dozvíte na http://www.ceskyfocalpoint.cz/).

EEN ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR naplánovalo velký seminář k problematice nadměrné fyzické zátěže na 22. října 2020 v prostorách Centra pro regionální rozvoj ČR. Doufáme, že tento termín již ohrožen nebude, že se s vámi my i odborníci v této problematice – zejména lékaři a terapeuti – sejdeme a že získáte praktické návody, jak se lze některým problémům s fyzickou zátěží na vašich pracovištích vyhnout.