Označení CE - současnost a výhled do budoucnosti

2. 5. 2022

Po delší době Enterprise Europe Network (EEN) při Centru pro regionální rozvoj České republiky pořádá prezenční seminář, který se bude věnovat problematice uvádění výrobků na trh, a to zejména označení CE. Ačkoliv totiž zůstávají obecné základy pro jeho používání stejné, došlo k mnoha dílčím změnám, které budou předmětem přednášek odbornic z Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ).

Ing. K. Včelová se bude věnovat obecným zásadám, změnám a novinkám v používání CE obecně a Mgr. V. Holušová se zaměří především na označení CE u stavebních výrobků, kde se očekávají v blízké budoucnosti velmi podstatné změny.

Obě vše ukážou a vysvětlí na řadě příkladů z praxe a po každé prezentaci bude následovat diskuse. Výrobci, distributoři i další zájemci uslyší proto s předstihem, co mohou v této oblasti očekávat a jak by je to mohlo v budoucnosti ovlivnit.

Datum a místo konání: 1. června 2022, U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3

Registrace a více informací