Semináře IROP pro příjemce 6. výzvy - Praha

10. 11. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na dva semináře IROP konané v Praze dne 25. 11. 2019 pro příjemce 6. výzvy. Semináře budou zaměřené na revizi Specifických pravidel pro žadatele a příjemce, která byla vydána dne 29.10.2019, na administraci projektů ve fázi realizace, náležitosti dokladování výdajů, nejčastější dotazy k administraci projektu ve SC 4.2 a Závazné stanovisko ŘO IROP č. 16.

Více informací naleznete zde.