Seznam předkládaných příloh v době udržitelnosti pro IROP 2014-2020

3. 5. 2021

Centrum pro regionální rozvoj České republiky ve spolupráci s ŘO IROP zveřejnilo Seznamy povinných příloh pro jednotlivé specifické cíle, které je nezbytné předložit společně se Zprávou o udržitelnosti. Seznamy jsou k dispozici zde.