Specialisté Centra vystoupí na prestižní konferenci Asociace pro veřejné zakázky ve Valči

4. 10. 2021

Asociace pro veřejné zakázky, sdružující zadavatele, dodavatele i poskytovatele poradenských služeb, pořádá již po třinácté prestižní Říjnovou konferenci na zámku Valeč, kde spolu se svými členy a příznivci oslaví 15 let své existence.

Centrum pro regionální rozvoj je členem Asociace VZ již od roku 2012, a v současné době zastává významný post člena Výkonného výboru AVZ. Každoroční říjnová konference je vyvrcholením hlavních aktivit Asociace v oblasti veřejných zakázek. Na konferenci jsou prezentovány příspěvky odborníků z oblasti veřejných zakázek, gestora zákona (MMR) a probíhá zde diskuze mezi účastníky konference zaměřená na řešení složitých právních i věcných otázek a aktuálních témat. 

Je nám proto ctí, že na tomto vysoce odborném fóru mohou vystoupit zástupci Centra – vedoucí Oddělení administrace veřejných zakázek Brno Ing. Eva Marečková a vedoucí Oddělení administrace veřejných zakázek Plzeň Mgr. Lukáš Holub. Tématem prezentace Centra jsou nejčastější pochybení zadavatelů z pohledu IROP, kde může Centrum zúročit dlouholetou praxi z oblasti kontrol veřejných zakázek – tedy způsob, jakým Centrum nahlíží na zadávací řízení. Prezentace bude rovněž doplněna o závěry auditního orgánu EU, a to přímo zástupcem Řídicího orgánu IROP, vedoucím Oddělení kontroly Mgr. Lukášem Křivkou. V celkovém kontextu bude zajímavé především porovnání přístupu Centra a auditního orgánu EU k problematice zadávacích řízení.

Spolupráce s Asociací VZ je velmi přínosná, neboť poskytuje patřičný prostor a odborné zázemí pro dialog mezi jednotlivými členy AVZ, garantovaný předními odborníky z oblasti veřejných zakázek. Zapojení Centra, jako nejvýznamnějšího garanta distribuce evropských fondů, je tak v tomto směru jedinečné. Díky vysoké odbornosti našich specialistů veškeré nabyté zkušenosti a praxi předáváme žadatelům a příjemcům dotací z IROP prostřednictvím akcí, které se váží k problematice veřejných zakázek.

Další aktuality

zobraz všechny