Spolupráce sítě Enterprise Europe Network v ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu

16. 12. 2019

I v roce 2019 pokračovala úzká spolupráce mezi českou sítí Enterprise Europe Network (EEN) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Vedle toho, že MPO (spolu s Evropskou komisí) kofinancují činnost české sítě, rozvíjí se v řadě oblastí vzájemná spolupráce těchto subjektů.

Síť EEN je zapojena do seminářů Vnitřní trh z pohledu malých a středních podniků, v roce 2019 proběhly ve čtyřech českých a moravských městech, a to v Praze, Ostravě, Českých Budějovicích a v Brně. Na každém semináři přednesla svůj příspěvek o pravidlech pro vysílání pracovníků Jitka Ryšavá z EEN při Centru pro regionální rozvoj České republiky. EEN také propagovalo tyto semináře mezi firmami a získalo některé řečníky z řad podniků, kteří se s ostatními podělili o své zkušenosti s podnikáním na vnitřním trhu a s překonáváním přetrvávajících překážek.

Jitka Ryšavá, jeden z panelistů série seminářů Vnitřní trh z pohledu malých a středních podniků

EEN také pomohlo s dotazníkovým šetřením Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu. Cílem tohoto šetření je identifikace konkrétních překážek a bariér, jimž čeští podnikatelé musejí čelit při poskytování přeshraničních služeb, výrobě či distribuci zboží na vnitřním trhu EU. Díky EEN získalo MPO desítky vyplněných dotazníků.

A to není všechno. Experti z EEN a MPO společně řeší záležitosti vnitřního trhu. Ať už se jedná o problémy či dotazy jednotlivců nebo o legislativní změny spojené např. s implementací revize směrnice o vysílání pracovníků, eventuálně o jiné otázky.

Vzájemná spolupráce mezi českými EEN a Ministerstvem průmyslu a obchodu je na vysoké úrovni, a proto lze předpokládat, že se bude rozvíjet i nadále.