Statistiky

Stav alokace výzev IROP a informace o podpořených a doporučených projektech IROP

Na odkazu níže naleznete přehled s aktuálními stavy alokací výzev, kde se nachází informace o počtu předložených a aktuálně hodnocených projektů, projektů, které prošly hodnocením, a projektů, které byly vyřazené nebo stažené žadatelem. Dále na odkazu naleznete přehled projektů doporučených k financování poradou vedení Řídicího orgánu IROP s datem jejich doporučení) a informace o podpořených projektech IROP (projekty s vydaným právním aktem o poskytnutí dotace).

Odkaz zde: Přehledy výzev a projektů