IROP podpořil zájmové vzdělávání v Novém Jičíně

8. 9. 2022

Nová nástavba, zelená střecha, technické vybavení učeben, dílen a kluboven, mnoho nových zájmových kroužků. To všechno svým žákům a studentům nově nabízí Středisko volného času Fokus v Novém Jičíně. Na zkvalitnění zájmového vzdělávání se podílel Integrovaný regionální operační program (IROP), díky kterému získalo Středisko dotaci z evropských fondů ve výši více než 13 milionů korun.

Foto: Středisko volného času Fokus

Rozšíření zájmového střediska

Dne 2. září 2022 proběhlo slavnostní otevření nových multifunkčních kluboven Střediska volného času Fokus v Novém Jičíně. Mezi nově vybudované místnosti, ve kterých bude probíhat pestrá nabídka zájmových kroužků, patří víceúčelové učebny. Ty jsou vybaveny didaktickými pomůckami a technickým zařízením, které budou žáci během zájmové výuky moci využívat.

Rekonstrukce se dočkala kutilská dílna, ve které je žákům k dispozici vedle nového nábytku potřebné nářadí a polytechnické vybavení. Naučí se tak pracovat nejen s digitálními technologiemi, ale získají také vzdělání v oblastech přírodních věd a v technických a řemeslných oborech.

První zelená střecha v Novém Jičíně 

Úpravy se však netýkají pouze vnitřní části Střediska. Budova se nyní může pyšnit zelenou střechou – je pokryta vegetací, která šetří teplo v budově, chrání ji před vlivy počasí, zadržuje vodu a zároveň poskytuje zázemí pro zájmové kroužky. Na této „zelené terase“ tak mají žáci prostor pro venkovní aktivity v příjemném, estetickém prostředí. Kosmetické úpravy proběhly i v okolí budovy; předlážděním příjezdové komunikace a dvora a odstraněním bariéry u zadního vstupu do objektu.

Atraktivní vzdělávání v regionech díky evropským penězům

Rozšíření nabídky zájmových kroužků, kapacity Střediska a estetická vylepšení budovy přispějí ke zvýšení zájmu žáků o tento typ vzdělávání, což může do budoucna každému z nich výrazně pomoci v kariérním uplatnění.

„Těší nás, že jsme pomohli při realizaci tohoto úspěšného projektu, který zlepšuje kvalitu regionálního zájmového vzdělávání. V období mezi lety 2014–2020 podpořil IROP oblast vzdělávání zhruba 21,6 mld. korun. V novém období je vyčleněno 14,1 mld. korun. Věříme, že díky tomu vznikne mnoho dalších pěkných projektů,“ řekla o projektu a přínosech IROP Gabriela Janošová, ředitelka moravskoslezské pobočky Centra pro regionální rozvoj České republiky.

Celkové náklady projektu dosáhly 18 mil. korun, z toho více než 13 mil. korun přispěl Evropský fond pro regionální rozvoj. Projekt byl podpořen v rámci výzvy IROP č. 66.