Studie proveditelnosti: digitální platforma EU pro zelené investice

19. 11. 2020

Cílem této studie proveditelnosti je zjistit postoj a vztah institucí EU, členských států, malých a středních podniků a finančních institucí vůči stávajícím digitálním platformám, a dále potřeby malých a středních podnků, které by sloužily jako základ k tomu, jak bude příští digitální platforma EU pro zelené investice vypadat.

Předpokládá se, že platforma by sloužila nejen jako setkávání investorů a tvůrců projektů, nýbrž by obsahovala i potřebné informace o metodách hodnocení projektů, nákladech, přínosech a jiných možnostech financování, a to v rámci celé EU.

Rozhodnete-li se dotazník vyplnit, prosím věnujte zvýšenou pozornost otázce 21.

Dotazník