Titul Stavba roku 2019 náleží stavbě výcvikového střediska HZS

10. 11. 2019

Titul Stavba roku 2019 míří do Velkého Poříčí – vítězem se stala novostavba multifunkčního výcvikového střediska HZS. Dotaci z Evropské unie čerpal Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje pomocí programu IROP. Dotace pokryla 85 % nákladů a zbytek byl hrazen ze státního rozpočtu.

Stavba výcvikového střediska je unikátní jak do výrazného a osobitého vzhledu, tak celková myšlenka stavby vyvrací zažité předsudky o nefunkčnosti a samoúčelnosti moderní architektury: “Z hlavní kvádrové červené hmoty, je na nároží orientovaném k hlavnímu vstupu do areálu výtvarně „odejmut“ ostře řezaný objem, takto komponované železobetonové plochy jsou využity pro vnější lezeckou výcvikovou stěnu, která je tak zároveň jedním z mnoha zevně viditelných „podpisů“ hasičského záchranného „řemesla“ na budově. (…) Objekt jako celek je tedy navržen tak, aby maximum vnitřních i vnějších ploch sloužilo pro výcvikové aktivity. Na střeše může probíhat například simulace zásahů při silném větru nebo přívalech sněhu.” (citováno z webu stavbaroku.cz)

Titul Stavba roku 2019 nezískala budova pouze u odborné veřejnosti, její elegantní rysy a účelnost celého konceptu výcvikového střediska ocenila i laická veřejnost v internetovém hlasování, a stavba tak mimojiné získala i Cenu veřejnosti!

Více informací o stavbě samotné naleznete na stránkách soutěže Stavba roku 2019 zde a bližší informace o projektu a jeho využití v praxi zde.

Všem výhercům soutěže gratujeme a jsme rádi, že program IROP se může podílet na tomto úspěšném projektu a mnoha dalších pozitivních a inovativních změnách na území celé České republiky!