Ukončení hodnocení a výběru projektů 100. výzvy - Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb

22. 10. 2021

Řídicí orgán IROP oznamuje ukončení procesu hodnocení a výběru projektů ve 100. výzvě „Zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb“. Jedná se o výzvu ze série REACT-EU výzev zaměřených na podporu řešení problémů souvisejících s pandemií COVID-19.

Řídicí orgán IROP v 100. výzvě schválil k financování 24 projektů za 872 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Oprávnění žadatelé – státní a krajské nemocnice tvořící síť urgentních příjmů 1. typu v ČR a dále všeobecné nemocnice s infektologickými pracovišti předložily do výzvy celkem 27 žádostí o podporu, 3 žádosti byly v průběhu hodnocení staženy. O výzvu byl veliký zájem, všichni oprávnění žadatelé předložily projekty, který byly v rámci hodnotícího procesu posouzeny a jelikož splnily všechny podmínky hodnocení, budou doporučeny k finanční podpoře.
 
Seznam schválených projektů naleznete v tabulce.