Ukončení hodnocení a výběru projektů v 95. výzvě IROP „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - IV“

17. 6. 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR oznámilo ukončení procesu hodnocení a výběru projektů ve výzvě č. 95 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – IV“. V 95. výzvě je schváleno k financování 55 projektů za 3,95 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Oprávnění žadatelé, kraje a organizace zřizované kraji, do výzvy předložili celkem 58 žádostí o podporu, 3 žádosti v průběhu hodnocení stáhli.

Seznam schválených projektů seřazených dle kraje realizace a data podání žádosti o podporu naleznete v přehledné tabulce.