Ukončení příjmu žádostí ve výzvě č. 78 IROP „Energetické úspory v bytových domech - III.“

3. 12. 2020

Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 30. 11. 2020 ve 14:00 byl ukončen příjem žádostí v 78. výzvě IROP „Energetické úspory v bytových domech – III.“ Alokace výzvy je 5,5 mld. Kč, přičemž k dnešnímu datu evidujeme celkem 2 324 tzv. pozitivních projektů (projekty realizované nebo zrealizované; projekty v hodnocení, projekty registrované nebo projekty ve lhůtě pro podání žádosti o přezkum).

Přehlednou tabulku těchto projektů podle času registrace žádosti o podporu naleznete zde.

Řídicí orgán IROP v této souvislosti upozorňuje, že žádosti o podporu budou hodnoceny dle času registrace a doporučovány k financování do objemu alokace výzvy. Projekty nad alokaci výzvy nebudou hodnoceny a jejich administrace bude ukončena. V současné době nelze předvídat, kolik registrovaných projektů nesplní kritéria pro kladné vyhodnocení projektu, případně kolik projektů bude staženo ze strany žadatele. Nicméně, finanční objem těchto projektů zůstává předmětem alokace a bude tedy průběžně posunována čára alokace výzvy dle času registrace žádosti o podporu, dokud nebude alokace výzvy zcela naplněna doporučenými projekty k financování. Přehled stavu hodnocení registrovaných projektů ( (aktualizovaný každých 14 dnů) je možné sledovat na webových stránkách Centra na adrese: https://www.crr.cz/irop/stav-zadosti-o-podporu-v-irop/.

V této souvislosti Řídicí orgán IROP uvádí, že možnost financovat energetické úspory v bytových domech bude nově přesunuta na Ministerstvo životního prostředí, a to konkrétně do programu Nová zelená úsporám 2030, který se právě nastavuje a měl by být spuštěn v následujícím roce (více informací viz například článek na https://www.tzb-info.cz/dotace/21025-dotace-z-irop-na-bytove-domy-prejdou-po-roce-2020-pod-mzp).

Rovněž stále pokračuje příjem žádosti v této oblasti v tzv. finančním nástroji IROP, který administruje Státní fond podpory investic (SFPI). Podrobnosti o tomto programu naleznete na adrese https://sfpi.cz/program-zateplovani/.