Úpická dřevěnka se díky programu IROP dočkala kompletní obnovy

12. 6. 2020

Dřevěnka č. p. 92 v Úpici u Trutnova v Královehradeckém kraji je jedním z nejstarších a největších českých maloměstských dřevěných domů u nás. První zmínky o ní pocházejí z roku 1559, kdy sloužila jako hospodářská usedlost. Od roku 1735 v ní fungoval hostinec a to až do roku 1990. Díky své společenské funkci je tak tento dům spjat s mnoha generacemi úpických obyvatel.

Dřevěnka poté téměř dvě desetiletí chátrala, než se v roce 2007 podařilo městu Úpice získat ji do vlastnictví a v roce 2010 získat statut národní kulturní památky.  Postupné opravy probíhaly v letech 2009 – 2012. Finální opravy byly dokončeny v letech 2017 – 2018 právě díky podpoře z IROP ve výši 6,5 mil. Kč.
Finanční prostředky byly využity na rekonstrukci interiéru a exteriéru. Budova Dřevěnky získala nové a sanované fasády a omítky zpracované dle historických postupů. Došlo ke stabilizaci zdiva, trámů a střechy budovy. Zrestaurovaly a opravily se truhlářské prvky, došlo ke stabilizaci krovů a výměně střešní krytiny. Interiér Dřevěnky se kompletně otevřel veřejnosti a byl přeměněn na muzejní expozici o dvou podlažích, ve kterých se představí instalace prvorepublikového vesnického bytu, tkalcovský stav, jizba 19. století nebo historie samotné budovy.
Rekonstrukce objektu umožnila jeho využití ke kulturním a historicko- vzdělávacím aktivitám, komorním koncertům, výstavám a workshopům, využití jako místa setkávání občanů města i mladých lidí. Je zde umístěno také informační centrum, které nabízí turistům komplexní informační servis zaměřený především na turistické atrakce mikroregionu a nabídku kulturních pořadů. Díky podpoře z IROP se Dřevěnka zachovala pro budoucí generace.
Podrobnější informace a fotografie z průběhu oprav naleznete v článku na webu drevoastavby.cz