V Jihlavě proběhla výroční konference IROP "Podpora integrovaného záchranného systému z EU fondů"

4. 11. 2019

Cílem konference bylo představit a analyzovat dosažené výsledky v oblasti podpory složek Integrovaného záchranného systému ze strukturálních fondů Evropské unie v programových období 2007-2013 a 2014-2020. Pohled na obraz předešlých let přináší možnost srovnávání, ale i výhled do budoucích let.

Zahájení konference se ujala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, zhodnocení výzev IROP a IOP provedl zástupce Zdeněk Semorád, náměstek MMR pro řízení Sekce evropských a národních programů.

Účastníci konference se tak snažili odpovědět na palčivé problémy blízké budoucnosti a jejich prevenci, jak jsou například předpokládaný vývoj potřeb adekvátní reakce na rizika a výzvy spojené se stále aktuálnějšími změnami klimatu a hrozbami antropogenních mimořádných událostí. S přednáškou “Globální oteplování – problém i pro Česko?” vystoupil odborník na klimatické změny RNDr. Radim Tolasz, Ph.D. z Českého hydrometeorologického ústavu.

Reflexi potřeb Integrovaného záchranného systému provedli v prezentaci zástupci IZS “Trendy a potřeby IZS” a na jejich příspěvek navázal ředitel Řídicího orgánu IROP Rostislav Mazal s přednáškou “IROP 2021 – 2027 a podpora integrovaného záchranného systému”. Odpolední program pokračoval představením technologického vybavení a schopností všech složek Integrovaného záchranného systému, která byla přitažlivá i pro mnohé odborníky a z nichž pochází většina ilustrativního obrazového materiálu.

Více fotografií z celého průběhu této celodenní akce a prezentace všech účastníků naleznete zde.