Veřejné zakázky z pera našich odborníků: Nepodceňte lhůty pro podání nabídek

12. 1. 2023
časopis veřejné zakázky

O tom, jaké problémy může zadavatelům veřejných zakázek způsobit stanovování, prodlužování a uveřejňování lhůty pro podání nabídek, se nyní dočtete v nejnovějším čísle časopisu Veřejné zakázky. Odborníci z CRR na VZ Eva Marečková a David Říčný vám v samostatném článku představí konkrétní příklady ze své kontrolní praxe, kdy měl nesprávný postup zadavatelů v projektech IROP nepříjemné důsledky – korekce dotací.

Přečtěte si článek Střípky z kontrolní praxe Centra: Lhůta pro podání nabídek.

O časopisu Veřejné zakázky

Časopis Veřejné zakázky je odborné periodikum, které vychází 6x ročně, a to už od roku 2003. Čtenářům poskytuje důležité informace, rozhovory a odborné texty, které pokrývají problematiku veřejných zakázek v celé šíři. Rubriky časopisu se věnují převážně legislativě a aplikační praxi jak z pohledu uchazečů, tak z pohledu zadavatelů. Najdete zde také příklady dobré i špatné praxe v podobě případových studií. Časopis je nejlepším pomocníkem všech zainteresovaných subjektů, a podílí se tak na zkvalitňování a profesionalizaci veřejných zakázek v České republice.

Další informace k veřejným zakázkám v projektech IROP najdete na naší speciální stránce k VZ.

Všechny odborné články našich specialistů na veřejné zakázky jsou zveřejněné níže. Články jsou řazeny chronologicky, tzn. nejnovější článek je na konci seznamu.