Více než dvě stovky podpořených projektů ze zdrojů IROP je zaměřeno na obnovu a rozvoj kulturního dědictví České republiky.

30. 12. 2020

Více než dvě stovky podpořených projektů ze zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), které právě běží nebo už byly dokončeny, je zaměřeno na obnovu a rozvoj kulturního dědictví České republiky. Patří mezi ně i významné církevní památky, kterým se s blížícími se Vánoci dostává více pozornosti díky tradiční vánoční atmosféře, které tyto památky provází.„Česká republika je proslulá svým kulturním dědictvím a je proto dobře, že pro jeho ochranu a uchování máme v IROP vyčleněny poměrně velké finanční prostředky. V tomto vánočním čase jsme pak chtěli vyzdvihnout právě naše církevní památky, které jsme také z IROP podpořili,“ uvedl náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.

Příklady podpořených projektů:

Kolébka české státnosti

Obnova Mariánského komplexu ve Staré Boleslavi zahrnovala baziliku Nanebevzetí Panny Marie a přilehlých objektů, ochozy za hlavním objektem baziliky, bývalou kapli svatého Benedikta, přilehlou zahradu a bývalý domek kostelníka. Jde o národní kulturní památky. „I když jsem měl z minulosti zkušenosti s různými typy grantů, tentokrát šlo řádově o výrazně vyšší hodnotu dotace. Musel jsem sestavit kvalitní pracovní tým, který pomáhal grant realizovat. Měl jsem při výběru spolupracovníků šťastnou ruku. Realizace byla sice náročná, často i vášnivě komunikovaná, ale byla to veliká radost,“ vzpomíná Libor Bulín, probošt staroboleslavské kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána. Evropská unie na obnovu Mariánského komplexu přispěla 98,5 miliony korun. Detaily projektu přibližuje krátká videoreportáž.

Součástí rekonstrukce bylo i zřízení duchovní poradny v bývalém kostelníkově domku. „Každé poutní místo by mělo mít možnost “duševně nebo duchovně zraněným” návštěvníkům poskytnout nejen útěchu, ale i kvalifikovanou radu, popřípadě terapii,“ vysvětluje farář. „Bohužel koronavirová situace nám zabránila tuto službu řádně rozjet,“ dodává a doufá, že v roce 2021 poradna odvede velmi dobrou práci.

Do Telče láká i holografie

Ze středních Čech se můžeme přesunout na Vysočinu, kde v rámci projektu IROP proběhla rekonstrukce střechy a krovu věže Sv. Ducha v Telči, která je na seznamu památek UNESCO. V rámci obnovy, na kterou EU přispěla dvanácti miliony korun, našla věž i nové funkční využití: vznikla zde nová expozice „Telč v proměnách času“, která návštěvníky provází zásadními milníky při vývoji města. Součástí expozice jsou i tři interaktivní tabule a holografická projekce, v posledním, nově otevřeném podlaží, jsou umístěny dva vyhlídkové dalekohledy a dříve nepřístupný hodinový stroj je nyní přístupný veřejnosti.

Celý kostel bude na internetu

V Ústeckém kraji ve městě Kadaň probíhá obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků, který je součástí františkánského kláštera. Na práce, které mimo jiného zahrnují obnovu střechy, záchranu a zprovoznění varhan, restaurování vitráží a vnitřních maleb a mobiliáře kostela v havarijním stavu získalo litoměřické biskupství z IROP příspěvek téměř sedmačtyřiceti milionů.
Součástí projektu je kromě zabezpečení objektu instalací systému EPS také digitalizace památky. Ta má dva rozměry: kompletní zdokumentování kostela a vybavení pro uchování informací o památkových hodnotách a využití výstupů pro prezentaci široké veřejnosti. „Po dokončení všech prací proběhne digitalizace interiéru i exteriéru kostela včetně všech oltářů, ozdobných mříží, varhan, vzorků lavic atd. V interiéru kostela bude umístěno šest informačních kiosků, na kterých budou kompletní informace k dané části kostela ‒ textové, fotografie umožňující zvětšení detailů maleb, na které návštěvník ze země nemůže vidět, 3D skenů oltářů, soch a podobně,“ slibuje Lukáš Tomko z poradenské kanceláře Consilium Bonum. „Velká část bude zpřístupněna také přes internet formou virtuální prohlídky kostela,“ dodává.

Svatojakubské podkroví se otevře veřejnosti

Na Jihlavsku patří mezi nejvýznamnější památky regionu kostel Sv. Jakuba Většího, který byl v havarijním stavu. Rozsáhlou rekonstrukci krovu a pláště střechy hlavní lodi umožnil projekt, který IROP podpořil sumou přes šestadvacet milionů korun. Po ukončení opravy byly prostor krovu a větší část kostela zpřístupněny veřejnosti. Ještě před druhou kovidovou vlnou byl otevřený nový průvodcovský okruh a nová expozice zaměřená na historii kostela. „Od června do konce prvního týdne října, kdy došlo k uzavření kostela, dosáhla návštěvnost zhruba tří a půl tisíc hostů. Ohlas návštěvníků byl velmi pozitivní, o čemž svědčí zápisy v návštěvní knize a řada odborných dotazů, na které jsme museli dodatečně odpovídat prostřednictvím e-mailů,“ pochvaluje si Norbert Dostál, vedoucí investičního oddělení Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Jakmile to situace dovolí, plánují prostory podkroví otevřít pro umělecké výstavy a přednášky pro veřejnost. Nyní kostel nabízí v rámci adventních nedělí on-line program.

V rámci specifického cíle 3.1, ze kterého IROP podporuje modernizaci a revitalizaci kulturního dědictví v České republice, už bylo rozděleno přes 11,2 miliardy na více než 200 projektů.

Tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj ČR zde