Výroční zpráva Centra 2020

1. 7. 2021

K prohlédnutí i ke stažení je na našem webu Výroční zpráva Centra za uplynulý rok. Vedle ekonomických výsledků a řady dalších statistických údajů zde naleznete přehled hlavních činností a agend jak za za jednotlivé úseky a útvary Centra, tak i za Centrem administrované operační programy a pracoviště EEN při Centru. Celá Výroční zpráva je k prohlédnutí i ke stažení zde.