MMR: Výzvy IROP č. 98, 99 a 100 - řešení problémů v monitorovacím systému MS2014+/ISKP

29. 4. 2021

V souvislosti s vyhlášením výzev č. 98, 99 a 100 IROP 2014 – 2020, REACT-EU, oblast zdravotnictví uvádí Řídicí orgán následující informace:

Kód veřejné podpory

Ve výzvách č. 98, 99 a 100 je v příloze Specifických pravidel P1_Postup pro podání žádosti o podporu v MS2014+ v kapitole 3.18 uvedený chybný kód pole Kombinace veřejné podpory 112838129. Správný kód je 1304521235. Nicméně na výběr v ISKP14+ je jen jedna položka Rozhodnutí Komise o SOHZ (20212/21/EU), proto není možné vybrat jinou chybnou položku.

CBA

Ve výzvách č. 98, 99 a 100 byly v modulu CBA doplněny hodnoty pro specifický cíl 6.1 REACT-EU týkající se záložky Socio-ekonomické dopady a položek v poli Název socio-ekonomického dopadu. Nyní lze pracovat v modulu CBA bez omezení.

Indikátor 99312 (CV12) Počet hospitalizací s využitím kapacit či prostředků podpořených z IROP (REACT EU)

V žádostech o podporu ve výzvách č. 98, 99 nebo 100 založených do 23. 4. 2021 do 13.25 hod. byla provedena konverze dat, kdy v nich byly smazány indikátory 99312 (CV12) Počet hospitalizací s využitím kapacit či prostředků podpořených z IROP (REACT EU) z důvodu špatně nastavené povinnosti. Indikátor má být nepovinný, nicméně byl v MS2014+ nastavený jako povinný. Žádáme žadatele, pro které je indikátor relevantní, aby ho v žádosti znovu zadali. Povinnost indikátoru byla ve výzvách opravena v 13.25 hod. Žádostí založených později v ISKP14+, tj. po 23. 4. 2021,13.25 hod. se problém netýká, u nich je indikátor 99312 (CV 12) vedený již jako nepovinný a proto si ho vyberte, pokud je pro vás relevantní v souladu s pokyny výzvy.

Indikátor 99302 (CV2) Hodnota pořízeného zdravotnického vybavení

U indikátoru 99302 (CV2) Hodnota pořízeného zdravotnického vybavení se údaje vyplňují v měně EURO a nikoliv v Kč, jak je chybně uvedeno v příloze P2 Metodické listy indikátorů. Pro přepočet cílové hodnoty použijte měnový kurz ve výši 26 Kč/EURO. Pro přepočet dosažené hodnoty v poslední zprávě o realizaci použijte měnový kurz stanovený EK pro měsíc, ve kterém vyplňujete zprávu o realizaci. Kurz je dostupný na uvedeném odkazu.

Omlouváme se za způsobené problémy. Chybné údaje v Příloze P1 a P2 Specifických pravidel budou opraveny v nejbližší revizi výzev č. 98, 99 a 100.

V případě dotazů směřující na monitorovací systém MS2014+/ISKP (technické problémy při vyplňování žádosti) se obracejte na administrátora monitorovacího systému.