Moderní veřejná doprava v regionech. Nové výzvy IROP na podporu telematiky jsou tady

16. 11. 2022
Zavedení telematiky ve společnosti ČSAD Havířov a.s.

S cílem zatraktivnit a zkvalitnit veřejnou hromadnou dopravu přichází výzvy IROP zaměřené na podporu telematiky. Ve vyhlášených průběžných výzvách č. 54 a 55 je z Evropského fondu pro regionální rozvoj připraveno více než 630 milionů korun.

Výzvy č. 54 a 55 tak podpoří instalaci nebo modernizaci monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro veřejnou dopravu. Dále se zaměří na informační systémy pro cestující, na zkvalitňování odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě nebo také na zavádění systémů pro autonomní mobilitu. Opomenuty nezůstanou ani systémy inteligentní mobility, které jsou založené na veřejné dopravě.

Ve výzvě č. 54 určené pro méně rozvinuté regiony je připraveno 363 milionů korun, zatímco 55. výzva se zaměří na přechodové regiony, které získají podporu ve výši 270 milionů korun.

Kdo může žádat o podporu?

  • obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané těmito územními celky
  • dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
  • provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, případně i Ministerstvo dopravy ČR

Na co si dát pozor?

Abyste na podporu mohli dosáhnout, je třeba splnit řadu podmínek definovaných výzvou a mít na paměti, že se jedná o výzvy pro oblast veřejné hromadné dopravy. Projektem řešený inteligentní dopravní systém proto musí být zapojen do rutinního provozu na linkách veřejné dopravy ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Ve výzvě je možné podpořit maximálně dvě žádosti o podporu předložené jedním žadatelem (IČO).

Na co si dát obzvláště pozor radí specialistka k výzvám IROP pro oblast dopravy Michaela Brožová: S ohledem na geografickou komplexnost i široké zájmy různých účastníků je potřeba u řešeného inteligentního dopravního systému naplňovat principy interoperability. Díky nim by mělo být zajištěno, že se tyto systémy a data z nich plynoucí mohou rozvíjet i používat bez ohledu na konkrétní lokalitu či konkrétního poskytovatele těchto služeb.“

Všem zájemcům o podporu doporučujeme, aby se důkladně seznámili s vydanými Specifickými pravidly a jejich přílohami. V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím webové aplikace Konzultační servis.

Inspirujte se úspěšnými projekty IROP

A jaké projekty se díky penězům z IROP realizovaly v této oblasti v minulém programovém období? Hned dva povedené můžeme nalézt v Moravskoslezském kraji. Opavu nově zdobí 20 inteligentních zastávek a díky IROP si pořídila řídící a ovládací systém pro celé město. V nedalekém Havířově pak došlo k zavedení telematiky ve společnosti ČSAD Havířov a.s., která zároveň modernizovala odbavovací a platební systémy ve svých autobusech. Veřejná doprava v kraji se tak zásadním způsobem zatraktivnila pro všechny cestující.

Na další příklady úspěšných projektů se můžete podívat na našem webu Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak IROP všestranně pomáhá v našich regionech.