Centrum stálo u vzkříšení kláštera v Kladrubech na Plzeňsku

20. 3. 2023

Jeden z nejstarších klášterních komplexů v Česku – benediktinský klášter v Kladrubech – dokončil další etapu své rekonstrukce. Díky investici ve výši 118 milionů budou moct návštěvníci již od 1. dubna obdivovat obnovené prostory kláštera. Rekonstrukce v rámci projektu Život v řádu začala v roce 2020.

„Památky, které přímo na sobě ukazují běh času v našich zemích, stojí v centru jedné z oblastí pomoci z IROP, které v Centru administrujeme a s jejichž řešením pomáháme,“ říká Anna Kreutziger, ředitelka odboru centrální administrace CRR. „V tomto případě byl žadatelem Národní památkový ústav. Jedná se o jeden z největších projektů, se kterými jsme pomáhali. Vzdor všem těžkostem se tuto jeho etapu, zahájenou v roce 2020, podařilo dotáhnout ke zdárnému konci,“ dodává Kreutziger.

Klášter nabídne nové návštěvnické okruhy

Obnova rajského dvora, starého konventu a vybrané části konventu nového – to vše se povedlo i díky 100 milionům z IROP. Nové jsou také střechy starého konventu i fasády objektů. Tím se podstatně zlepšil stavebně technický stav, ale taky celkový vzhled budov. Především objekt nového konventu prošel masivními stavebními úpravami. I díky tomu se návštěvníkům zpřístupní nové prohlídkové okruhy a větší část areálu. V obnovených interiérech vznikly dvě prohlídkové trasy, a to Klášter a Zámecká knihovna.

Nově zpřístupněné části objektu, které před zahájením projektu nebyly přístupné vůbec, rozšířila expozice Pivovar. Ta vznikla díky novým nálezům z doby, kdy se prováděly stavební úpravy. K umocnění autentického dojmu prohlídkových tras můžete rovněž spatřit repliky historického nábytku, například provozní nábytek pivovaru, a historického textilu, kupříkladu mnišských hábitů, ložního prádla, závěsů atd. K vidění je i napodobenina šatů Eleonory Windischgrätz, kopie erbu tohoto rodu, který celý objekt od poloviny 19. století vlastnil, kopie praporů, rodokmen knížecího rodu Windischgrätz a mnoho dalších historických artefaktů.

Benediktinský klášter a okolní budovy v Kladrubech mají dlouhou a slavnou minulost, byť pohnutou. Postupná devastace staveb už od zrušení řadu císařem Josefem II, přestavba části kláštera na pivovar a další stavební devastace trvaly až do konce 60. let 20. století. Teprve pak přešel komplex budov pod správu tehdejšího památkového úřadu.

Těžkosti se nevyhnuly ani čerpání dotací z IROP „Ačkoliv se prvotní žádost na čerpání dotací z IROP podávala v roce 2016, projekt v podstatě začal v červenci 2020. Bohužel to bylo na začátku pandemie Covid-19, což znamenalo zejména personální problémy v zabezpečení stavby. Navíc se výrazně zvýšily ceny práce a materiálů. Zhotovitel čelil i nedostatku odborných pracovníků, kteří se podílejí například na restaurování zařízení interiéru atd. Jako malý zázrak tedy můžeme brát, že se klášter od dubna 2023 otevře návštěvníkům zase v mnohem lepší kondici,“ uzavírá Anna Kreutziger z CRR.