Základní dokumenty

Strategie Centra do roku 2025

V Centru jsme na konci roku 2019 definovali strategii na dalších 5 let, v níž určujeme svou vizi, hodnoty, vymezujeme strategické směry, na které se chceme zaměřit, a tyto směry, rozpracované do strategických cílů, plánujeme dosáhnout.

Strategie Centra 2025

Výroční zprávy Centra: