Přes 3 miliardy korun z IROP zamíří na modernizaci základních škol

24. 11. 2022

Řídící orgán IROP vyhlašuje výzvy č. 111 a 112, které zlepší vzdělávací infrastrukturu na základních školách. Na jejich modernizaci jsou v nových výzvách připraveny více než 3 miliardy korun.

112. výzva IROP je určená pro projekty na území přechodových regionů a je zde přiděleno přes 1,3 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kategorie regionů  je možné najít na webových stránkách IROP. 

U výzev pro ZŠ II. došlo k rozdělení termínu vyhlášení do dvou dnů podle kategorií regionů, aby byl rozvolněn nápor v MS2021+. Oficiální vyhlášení 111. výzvy, v níž je pro méně rozvinuté regiony připraveno téměř 1,9 miliard korun, můžete tedy očekávat 25. listopadu.

Výzvy jsou zaměřeny zejména na odborné učebny ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, práci s digitálními technologiemi a cizí jazyky. Dále je podporována vnitřní konektivita škol a zabezpečení připojení k internetu. IROP nově také podporuje školní družiny a školní kluby.

Jedná se o průběžnou výzvu, což pro žadatele znamená, že hodnocení projektu bude probíhat po podání žádosti o dotaci do Monitorovacího systému 2021+.

Konzultační servis IROP

Máte dotaz k výzvám či projektové žádosti? Obraťte se na naše odborníky přes Konzultační servis IROP.

Inspirujte se úspěšnými projekty

Podívejte se na ty nejpovedenější projekty z minulého programového období na našem webu Regiony nás baví, kde ukazujeme, jak IROP zlepšuje životní podmínky ve všech regionech Česka.